Kontakt

Mediadoran Sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy 50 000 złotych, wpłacony w całości.

Adres:

Ul. Adama Prażmowskiego 12/7
30-399 Kraków

NIP 521-32-12-421

REGON: 015209464

KRS 00000128252

Internet i telefony:

tel. +48 12 633 28 88

mobile +48 792 192 496,  601 894 164

email: biuro@mediadoran.pl 

lub grazyna.t@mediadoran.pl

webwww.mediadoran.pl

Nr konta bankowego: 

72 1160 2202 0000 0001 1884 1677